Mi gitana door Osvaldo FRESEDO
opnamesummer: ERT-6091

Do you like this recording? Member access

For listening

For dancing

TANDA TIP

REFERENTIE Mi gitana
Osvaldo FRESEDO / Ricardo Ruiz (1939)

Más allá
Osvaldo FRESEDO / Ricardo Ruiz (1939)

Y no puede ser
Osvaldo FRESEDO / Ricardo Ruiz (1939)

Cielito mío
Osvaldo FRESEDO / Ricardo Ruiz (1939)


Informatie over Mi gitana