Mi gitana by Osvaldo FRESEDO
録音番号: ERT-6091

オススメのタンダ

参考楽曲 Mi gitana
Osvaldo FRESEDO / Ricardo Ruiz (1939)

Viejo farolito
Osvaldo FRESEDO / Ricardo Ruiz (1939)

Y no puede ser
Osvaldo FRESEDO / Ricardo Ruiz (1939)

Si no me engaña el corazón
Osvaldo FRESEDO / Ricardo Ruiz (1939)


About Mi gitana