Confesion (3) door Típica VICTOR
opnamesummer: ERT-5686

Do you like this recording? Member access

For listening

For dancing

TANDA TIP

Tanda Builder V1.30

ORKESTLEDEN IN DEZE OPNAME

ARRANGEUR: Contributor access

* Informatie zonder garantie: orkesten vervingen soms of voegden muzikanten eraantoe tijdens de opnamesessies.


Informatie over Confesion (3)