Palabras door Héctor GRANÉ
opnamesummer: ERT-15986

Do you like this recording? Member access

For listening

For dancing

TANDA TIP

Tanda Builder V2.0

ORKESTLEDEN IN DEZE OPNAME

PIANO: Contributor access

* Informatie zonder garantie: orkesten vervingen soms of voegden muzikanten eraantoe tijdens de opnamesessies.


Informatie over Palabras