Virgencita milagrosa von Edgardo DONATO
Anzahl der Aufnahmen: ERT-13228

Do you like this recording? Member access

For listening

For dancing

VORGESCHLAGENE TANDA

VERWEIS Virgencita milagrosa
Edgardo DONATO / Lita Morales (1940)

Trinia
Edgardo DONATO / Lita Morales (1939)

La morena de mi copla
Edgardo DONATO / Lita Morales (1941)

Embrujo
Edgardo DONATO / Horacio Lagos (1938)


Über Virgencita milagrosa