El incendio από Carlos DI SARLI
Αριθμός ηχογράφησης: ERT-2576ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ TANDA

ΑΝΑΦΟΡΕΣ El incendio (TANGO) από Carlos DI SARLI (1951)

El pollo Ricardo (TANGO) από Carlos DI SARLI (1951)

El once (A divertirse) (TANGO) από Carlos DI SARLI (1951)

Organito de la tarde (TANGO) από Carlos DI SARLI (1951)

ΜΕΛΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΠΙΑΝΟ: Carlos Di Sarli
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ: Alfredo Sciarreta
BANDONEON: Federico Scorticatti, Felix Verdi, Angel Ramos, Luis Masturini, Juan Carlos Mattino
ΒΙΟΛΙ: Roberto Guisado, Daniel Goicoechea, Adolfo Pérez, Bernardo Weber, Szymsia Bajour (Tito Simón), Claudio Gonzales

* Μη διασταυρωμένη πληροφορία; Οι ορχήστρες κάποιες φορές αντικαθιστούσαν ή προσέθεταν μουσικούς σε κάποιες ηχογραφήσεις τους.

COPYRIGHT member accessΣύνθετη αναζήτηση

Ορχηστρικό

-11 d Aunque sea mujer από Alfredo GOBBI
-21 d Loco lindo από Roberto FIRPO
-23 d Noches de plata από Francisco CANARO
-23 d Cuando llora el corazón από Francisco CANARO
-23 d Penitencia από Francisco CANARO
-23 d Siempre te amaré από Francisco CANARO
-23 d Meditación maleva από Francisco CANARO
-23 d Chirimoya από Francisco CANARO
-23 d Recuerdos de París από Francisco CANARO
-23 d Como las flores από Francisco CANARO
-23 d Los burros από Francisco CANARO
-23 d Pero aquel muchacho από Francisco CANARO
-23 d Suplicio από Francisco CANARO
-23 d Gimiendo από Francisco CANARO
-23 d Malandrín από Francisco CANARO
-23 d Adiós que te vaya bien από Francisco CANARO
-23 d Gabriela από Francisco CANARO
-23 d Maria luisa από Francisco CANARO
-23 d Otra copa y se acabó από Francisco CANARO
-23 d Jinetazo από Francisco CANARO
-23 d Sueño con el από Francisco CANARO
-23 d Si yo fuera comisario από Francisco CANARO
-23 d Yo tuve un amorcito από Francisco CANARO
-25 d Yo soy así από Francisco CANARO
-25 d Siempre (Always) από Francisco CANARO
-25 d Bebamos juntos από Francisco CANARO
-25 d Por no querer mantenerte από Francisco CANARO
-25 d Viva la patria από Francisco CANARO
-25 d Misterioso από Francisco CANARO
-25 d No quiero verla más από Francisco CANARO
-25 d A mí no me den consejos από Francisco CANARO
-25 d El trapero από Francisco CANARO
-25 d Siempre así από Francisco CANARO
-25 d Ya viene el invierno από Francisco CANARO
-25 d De puerta en puerta από Francisco CANARO
-25 d Dónde estás que no te veo από Francisco CANARO
-25 d Por esa mujer de carnaval από Francisco CANARO
-25 d Cuando vuelva από Francisco CANARO
-25 d Siempre unidos από Francisco CANARO
-25 d Porque sera από Francisco CANARO
-25 d Anoche soñé από Francisco CANARO
-25 d Sufro από Francisco CANARO
-25 d Beso su mano mi dama από Francisco CANARO
-27 d Regreso από Francisco CANARO
-27 d Escribile al comisario από Francisco CANARO
-27 d Qué sabe la gente από Francisco CANARO
-27 d Mujercita από Francisco CANARO
-27 d Frená muchacho loco από Francisco CANARO
-27 d Por tu querer από Francisco CANARO
-27 d Las vueltad de la vida από Francisco CANARO
-21 d Loco lindo (2)
-23 d Sueño con el (7)
-34 d La melodía de nuestro adiós (1)
-34 d Solo una novia (1)
-34 d Soñé (2)
-34 d Sonia (2)
-34 d Inspiración (1)
-34 d La mañana (2)
-34 d El ingeniero (1)
-34 d Yo sé hacer (1)
-34 d Vaya con dios (1)
-34 d El choclo (2)
-34 d Tres palabras (1)
-34 d Cachadora (2)
-34 d Cuesta abajo (2)
-34 d Así era mi novia (2)
-34 d Flor de taupi (2)
-34 d La naranja nacio verde (2)
-34 d La ultima corrida (2)
-34 d Ojos negros (4)
-34 d Pregonera (2)
-34 d Luna (2)
-34 d El lengue (2)
-4 h Pietro Greco gets to Level 7
-9 h Trompito Remualdi gets to Level 14
-11 h Romain NEGRE posted a comment
-12 h Gregory Diaz posted a comment
-12 h Romain NEGRE posted a comment
-14 h Carlos Saul Pinto Carrillo has joined us
-1 d Mirjana Norma posted a comment
-2 d Tamar Tsilosani gets to Level 12
-2 d andres callejas has joined us
-2 d Pasquale Siniscalco gets to Level 9
-3 d Patrick Locatelli has joined us
-3 d Brigitte Donny gets to Level 5
-3 d laure thierry gets to Level 2
-3 d Spiegel Klaus has joined us
-3 d laure thierry has joined us
-3 d Shady Remon gets to Level 3
-4 d alrecordartu sonrisa gets to Level 7
-4 d Diego Gavito gets to Level 3


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ Σχετικά El incendio