Αναζήτηση ως προς τον τίτλο του τραγουδιού:
Sentimiento gaucho

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΟΡΧΗΣΤΡΑΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣΣΤΥΛΣΥΝΘΕΤΗΣΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ
1925-00-00 Carlos GARDEL Sentimiento gaucho Guit. José Ricardo y Guillermo Barbieri TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1927-05-11 Francisco CANARO Sentimiento gaucho TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1930-05-28 Francisco CANARO Sentimiento gaucho TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1937-12-17 Libertad LAMARQUE Sentimiento gaucho Dir. Alberto Malerba TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1940-04-18 Francisco CANARO Sentimiento gaucho TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1942-02-02 Rodolfo BIAGI Sentimiento gaucho TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1942-04-15 Francisco LOMUTO Sentimiento gaucho TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1947-03-26 Francisco CANARO Sentimiento gaucho Nelly Omar TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1948-00-00 José BASSO Sentimiento gaucho Ricardo Ruiz TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1951-11-26 Francisco CANARO Sentimiento gaucho Alberto Arenas TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1954-07-30 Donato RACCIATTI Sentimiento gaucho Nina Miranda TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1955-07-15 Héctor VARELA Sentimiento gaucho TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1955-12-23 José BASSO Sentimiento gaucho Oscar Ferrari TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1958-05-16 Armando PONTIER Sentimiento gaucho Oscar Ferrari TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1961-12-26 Francisco CANARO Sentimiento gaucho TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1965-08-11 Juan D'ARIENZO Sentimiento gaucho Osvaldo Ramos TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1966-03-08 Florindo SASSONE Sentimiento gaucho Mario Bustos TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso
1968-03-15 SEXTETO TANGO Sentimiento gaucho Jorge Maciel TANGO Francisco Canaro y Rafael Canaro Juan Andrés Caruso

Σχετικά El Recodo Tango Music

Spain
2019-10-09
No encuentro la manera de ver letras
Italy
2019-09-10
Ottime informazioni molto utili per la codifica dei brani
New Zealand
2019-08-12
Great site. Keep up the good work. Thank you
France
2019-07-15
Vous êtes fous ! Mais ce site est vraiment trop bon
Italy
2019-07-12
DAVVERO GENIALE QUESTO SITO!