Αναζήτηση ως προς τον τίτλο του τραγουδιού:
La cumparsita

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΟΡΧΗΣΤΡΑΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣΣΤΥΛΣΥΝΘΕΤΗΣΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ
1917-00-00 Roberto FIRPO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1917-00-00 ALONSO-MINOTTO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1924-00-00 Carlos GARDEL La cumparsita Guit. José Ricardo y Guillermo Barbieri TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1925-00-00 Francisco LOMUTO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1926-05-12 Típica VICTOR La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1927-02-17 Francisco CANARO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1927-05-03 Osvaldo FRESEDO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1927-12-17 Carlos GARDEL La cumparsita Guit. José Ricardo y Guillermo Barbieri TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1928-00-00 Carlos GARDEL La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1928-00-00 Juan D'ARIENZO La cumparsita Carlos Dante TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1928-02-00 BACHICHA La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1929-04-17 Francisco CANARO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1930-00-00 Julio DE CARO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1931-00-00 Horacio PETTOROSSI La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1935-05-06 Edgardo DONATO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1936-00-00 Osmar ROMA La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1936-10-03 Francisco LOMUTO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1937-07-04 Cuarteto Típico Roberto FIRPO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1937-12-14 Juan D'ARIENZO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1940-11-18 Ricardo TANTURI La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1942-04-15 Rodolfo BIAGI La cumparsita Jorge Ortiz TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1942-09-19 Rodolfo BIAGI La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1942-11-12 Carlos DI SARLI La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1943-06-28 Osvaldo FRESEDO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1943-11-05 Anibal TROILO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1943-11-23 Juan D'ARIENZO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1944-06-03 Alfredo DE ANGELIS La cumparsita Nestor Rodi TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1946-02-08 Angel D'AGOSTINO La cumparsita Angel Vargas TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1946-12-16 FRANCINI-PONTIER La cumparsita Alberto Podestá TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1950-05-17 Osmar MADERNA La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1950-08-24 Edmundo RIVERO La cumparsita Dir. Victor Buchino TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1951-00-00 Anibal TROILO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1951-00-00 Astor PIAZZOLLA La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1951-07-16 Carlos DI SARLI La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1951-09-12 Juan D'ARIENZO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1951-11-29 Francisco CANARO La cumparsita Mario Alonso TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1952-00-00 Anibal TROILO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1952-06-13 Alberto MANCIONE La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1952-08-20 Angel D'AGOSTINO La cumparsita Tino Garcia TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1953-01-22 Enrique RODRIGUEZ La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1953-05-06 Donato RACCIATTI La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1953-05-06 Donato RACCIATTI La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1953-09-22 Pedro LAURENZ La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1955-06-20 Carlos DI SARLI La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1955-07-06 Alberto CASTILLO La cumparsita Dir. Jorge Dragone TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1955-09-13 Armando PONTIER La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1955-09-16 José BASSO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1956-07-26 José BASSO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1956-11-29 Héctor VARELA La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1957-00-00 Astor PIAZZOLLA La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1957-00-00 Mariano MORES La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1958-08-13 Jorge CALDARA La cumparsita Carlos Montalvo y Miguel Martino TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1959-08-06 Osvaldo PUGLIESE La cumparsita Jorge Maciel y Carlos Guido y Luis Mela TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1960-00-00 Donato RACCIATTI La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1961-00-00 Domingo FEDERICO La cumparsita Ruben Maciel TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1961-08-29 Alfredo DE ANGELIS La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1961-12-26 Francisco CANARO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1962-06-01 Enrique ALESSIO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1963-04-09 Anibal TROILO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1963-12-10 Juan D'ARIENZO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1964-04-24 Miguel CALO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1966-00-00 Mercedes SIMONE La cumparsita Dir. Emilio Brameri TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1966-03-21 Florindo SASSONE La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1967-00-00 Leopoldo FEDERICO - Roberto GRELA La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1968-00-00 Donato RACCIATTI La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1968-05-02 Héctor VARELA La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1968-05-30 Florindo SASSONE La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1970-04-16 Florindo SASSONE La cumparsita Oscar Macri TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1971-12-07 Juan D'ARIENZO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1973-00-00 Florindo SASSONE La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni
1979-10-30 Osvaldo FRESEDO La cumparsita TANGO Gerardo Matos Rodriguez Pascual Contursi y Enrique Maroni

Σχετικά El Recodo Tango Music

Ukraine
2020-02-16
This one is also not into the base https://www.youtube.com/watch?v=wdxFm9LpY6I ;-)
Quinteto Pirincho - Instrumental - La cara de la luna - 1941
Hope now I'm writing at the proper page.
France
2020-02-06
Viajando a Buenos Aires hasta el 24, siempre dispuesto a charlar entre dos tandas... :)
Travelling to Buenos Aires until 24th. Always keen to discuss between 2 tandas... :)
Mexico
2020-01-21
¿Cómo puedo tener acceso al tango del día de días pasados?
Spain
2019-10-09
No encuentro la manera de ver letras
Italy
2019-09-10
Ottime informazioni molto utili per la codifica dei brani