Cosita linda von Edgardo DONATO
Anzahl der Aufnahmen: ERT-13245

Do you like this recording? Member access

For listening

For dancing

VORGESCHLAGENE TANDA

VERWEIS Cosita linda
Edgardo DONATO / Alberto Aguirre (1958)

Y te fuiste a Buanos Aires
Edgardo DONATO / Alberto Aguirre (1957)

Levantade y anda
Edgardo DONATO / Oscar Peralta (1957)

Rosa de fuego
Edgardo DONATO / Alberto Aguirre (1957)


Über Cosita linda