Αναζήτηση ως προς τον τίτλο του τραγουδιού:
Lo han visto con otra

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΟΡΧΗΣΤΡΑΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣΣΤΥΛΣΥΝΘΕΤΗΣΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ
1928-01-00 BACHICHA Lo han visto con otra Teresa Asprella TANGO Horacio Pettorossi Horacio Pettorossi
1928-11-04 Carlos GARDEL Lo han visto con otra Guit. José Ricardo y Guillermo Barbieri y José María Aguilar TANGO Horacio Pettorossi Horacio Pettorossi
1930-04-10 Carlos GARDEL Lo han visto con otra TANGO Horacio Pettorossi Horacio Pettorossi
1930-04-10 Carlos GARDEL Lo han visto con otra (b) TANGO ? ?
1930-04-15 Carlos GARDEL Lo han visto con otra Guit. Guillermo Barbieri y José María Aguilar y Ángel Domingo Riverol TANGO Horacio Pettorossi Horacio Pettorossi
1930-09-24 Francisco CANARO Lo han visto con otra Ernesto Famá TANGO Horacio Pettorossi Horacio Pettorossi
1943-05-11 Francisco LOMUTO Lo han visto con otra Carlos Galarce TANGO Horacio Pettorossi Horacio Pettorossi
1952-05-14 Francisco CANARO Lo han visto con otra Mario Alonso TANGO Horacio Pettorossi Horacio Pettorossi
1952-11-02 Osvaldo FRESEDO Lo han visto con otra Héctor Pacheco TANGO Horacio Pettorossi Horacio Pettorossi
1961-05-18 José BASSO Lo han visto con otra Floreal Ruiz TANGO Horacio Pettorossi Horacio Pettorossi
1961-12-01 Francisco CANARO Lo han visto con otra Isabel de Grana TANGO Horacio Pettorossi Horacio Pettorossi
1965-00-00 Miguel CALO Lo han visto con otra Raúl Del Mar y Héctor Gagliardi TANGO Horacio Pettorossi Horacio Pettorossi
1970-00-00 Horacio SALGAN Lo han visto con otra Edmundo Rivero TANGO Horacio Pettorossi Horacio Pettorossi

Σχετικά El Recodo Tango Music

Spain
2019-10-09
No encuentro la manera de ver letras
Italy
2019-09-10
Ottime informazioni molto utili per la codifica dei brani
New Zealand
2019-08-12
Great site. Keep up the good work. Thank you
France
2019-07-15
Vous êtes fous ! Mais ce site est vraiment trop bon
Italy
2019-07-12
DAVVERO GENIALE QUESTO SITO!