Αναζήτηση ως προς την ορχήστρα:
Mario DEMARCO

(1917-08-05 - 1970-02-04)
Αληθινό όνομα: Lapunzina, Mario Domingo
Τόπος γέννησης: Buenos Aires Argentina

1 2
1952-08-08Mario DEMARCOMal de amores TANGOPedro LaurenzLito Bayardo
1952-11-17Mario DEMARCOBienvenida TANGOVicente Demarco
1952-11-17Mario DEMARCOMañana zarpa un barcoJorge SobralTANGOLucio DemareHomero Manzi

Σχετικά Mario DEMARCO