Αναζήτηση ως προς την ορχήστρα:
Bernardo ALEMANY

1 2
1930-00-00Bernardo ALEMANYCompadrón TANGOLuis ViscaEnrique Cadícamo
1938-00-00Bernardo ALEMANYLa tablada TANGOFrancisco Canaro

Σχετικά Bernardo ALEMANY