Αναζήτηση ως προς τον τραγουδιστή:
Dir. Emilio Balcarce

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΟΡΧΗΣΤΡΑΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣΣΤΥΛΣΥΝΘΕΤΗΣΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ
1943-12-07 Alberto CASTILLO Luna de arrabal Dir. Emilio Balcarce VALS Julio César Sanders Enrique Cadícamo
1943-12-07 Alberto CASTILLO Manoblanca Dir. Emilio Balcarce TANGO Antonio De Bassi Homero Manzi
1944-01-19 Alberto CASTILLO Anclado en Paris Dir. Emilio Balcarce TANGO ? ?
1944-01-19 Alberto CASTILLO Pincelada Dir. Emilio Balcarce TANGO Emilio Balcarce Isusi
1944-02-03 Alberto CASTILLO Con un tango asi Dir. Emilio Balcarce TANGO ? ?
1944-02-03 Alberto CASTILLO La que murió en París Dir. Emilio Balcarce TANGO Enrique Maciel Héctor Pedro Blomberg
1944-03-00 Alberto CASTILLO Y sonó el despertador Dir. Emilio Balcarce TANGO Marvil Marvil
1944-06-09 Alberto CASTILLO A suerte y verdad Dir. Emilio Balcarce TANGO Carlos Parodi Carlos Waiss
1944-06-09 Alberto CASTILLO Amarras Dir. Emilio Balcarce TANGO Carlos Marchisio Carmelo Santiago
1944-06-09 Alberto CASTILLO Nubes de humo Dir. Emilio Balcarce TANGO Manuel Jovés Manuel Romero
1944-06-09 Alberto CASTILLO Pajarito Dir. Emilio Balcarce TANGO Dante A. Linyera Dante A. Linyera
1944-06-16 Alberto CASTILLO Muchachita pobre Dir. Emilio Balcarce TANGO ? ?
1944-06-16 Alberto CASTILLO Una menos Dir. Emilio Balcarce TANGO ? ?
1944-06-16 Alberto CASTILLO Yo soy milonga Dir. Emilio Balcarce MILONGA ? ?
1944-07-25 Alberto CASTILLO El pescante Dir. Emilio Balcarce TANGO Sebastián Piana Homero Manzi
1944-07-25 Alberto CASTILLO No comprendes Dir. Emilio Balcarce VALS Osvaldo Sosa Cordero Osvaldo Sosa Cordero
1944-08-01 Alberto CASTILLO Lecherito del Abasto Dir. Emilio Balcarce TANGO Emilio Balcarce Luis Caruso
1944-08-01 Alberto CASTILLO Y al final en el café Dir. Emilio Balcarce TANGO ? ?
1944-08-08 Alberto CASTILLO Esta es mi calle corrientes Dir. Emilio Balcarce TANGO ? ?
1944-08-08 Alberto CASTILLO Otra noche Dir. Emilio Balcarce TANGO Rodolfo Sciammarella Rodolfo Sciammarella
1944-11-28 Alberto CASTILLO Juan Tango Dir. Emilio Balcarce TANGO Pedro Maffia y Sebastián Piana Cátulo Castillo
1944-11-28 Alberto CASTILLO Recuerdo (2) Dir. Emilio Balcarce VALS Alfredo Pelaia Alfredo Pelaia
1944-12-20 Alberto CASTILLO Café (2) Dir. Emilio Balcarce MILONGA CANDOMBE Osvaldo Sosa Cordero Osvaldo Sosa Cordero
1944-12-20 Alberto CASTILLO El paseandero Dir. Emilio Balcarce TANGO ? ?
1945-03-07 Alberto CASTILLO Copas amigas y besos Dir. Emilio Balcarce TANGO Mariano Mores Enrique Cadícamo
1945-03-07 Alberto CASTILLO Soy como luz Dir. Emilio Balcarce TANGO ? ?
1945-04-24 Alberto CASTILLO La pulpera de Santa Lucía Dir. Emilio Balcarce VALS Enrique Maciel Héctor Pedro Blomberg
1945-04-24 Alberto CASTILLO Menta y cedrón Dir. Emilio Balcarce TANGO Oscar Arona Armando Tagini
1945-07-06 Alberto CASTILLO Buzón Dir. Emilio Balcarce TANGO Mario Raffaelli Marvil
1945-07-06 Alberto CASTILLO El carrerito Dir. Emilio Balcarce TANGO Raúl de los Hoyos Alberto Vacarezza
1945-07-06 Alberto CASTILLO Mentira Dir. Emilio Balcarce TANGO Francisco Pracánico Celedonio Flores
1945-07-06 Alberto CASTILLO Vestido punzo Dir. Emilio Balcarce MILONGA ? ?
1945-08-21 Alberto CASTILLO Mariana (3) Dir. Emilio Balcarce CANDOMBE Osvaldo Sosa Cordero Osvaldo Sosa Cordero
1945-08-21 Alberto CASTILLO Se pasó tu cuarto de hora Dir. Emilio Balcarce TANGO Rodolfo Sciammarella Carlos Petit
1945-08-21 Alberto CASTILLO Yo llevo un tango en el alma Dir. Emilio Balcarce TANGO Osvaldo Sosa Cordero Osvaldo Sosa Cordero
1945-10-22 Alberto CASTILLO Corbatita voladora Dir. Emilio Balcarce TANGO Manuel Vidal Marvil
1945-10-22 Alberto CASTILLO Silbando Dir. Emilio Balcarce TANGO Sebastián Piana y Cátulo Castillo José González Castillo
1945-11-20 Alberto CASTILLO Estirpe brava Dir. Emilio Balcarce TANGO ? ?
1945-11-20 Alberto CASTILLO Los cien barrios porteños Dir. Emilio Balcarce VALS Rodolfo Sciammarella Carlos Petit
1947-04-07 Alberto MARINO La muchacha del circo Dir. Emilio Balcarce TANGO Gerardo Matos Rodríguez Manuel Romero
1947-04-09 Alberto MARINO Organito de la tarde Dir. Emilio Balcarce TANGO Cátulo Castillo José González Castillo
1947-05-23 Alberto MARINO Estudiante Dir. Emilio Balcarce TANGO Carlos Gardel Alfredo Le Pera y Mario Battistella
1947-05-23 Alberto MARINO La canción más triste Dir. Emilio Balcarce TANGO Enrique Munné Roberto Lambertucci
1947-07-18 Alberto MARINO De tardecita Dir. Emilio Balcarce TANGO Nicolás Messutti Carlos Álvarez Pintos
1947-07-18 Alberto MARINO Desencanto Dir. Emilio Balcarce TANGO Enrique Santos Discepolo Luis César Amadori y Enrique Santos Discepolo
1947-09-10 Alberto MARINO Fui Dir. Emilio Balcarce TANGO ? ?
1947-09-10 Alberto MARINO Los ejes de mi carreta Dir. Emilio Balcarce MILONGA Atahualpa Yupanqui Romildo Risso
1947-11-06 Alberto MARINO El motivo (Pobre paica) Dir. Emilio Balcarce TANGO Juan Carlos Cobián Pascual Contursi
1947-11-06 Alberto MARINO Qué habrá sido de Lucía Dir. Emilio Balcarce TANGO Emilio Balcarce Leopoldo Díaz Vélez
1948-01-20 Alberto MARINO Calle del ocaso Dir. Emilio Balcarce TANGO ? ?
1948-01-20 Alberto MARINO La tarde del adios Dir. Emilio Balcarce TANGO ? ?

Σχετικά Dir. Emilio Balcarce